• info@mbst-terapia.sk

Naše kliniky

Sun Medical Slovakia s.r.o.

Andreja Kmeťa 39,
934 05 Levice

info@sunmedical.sk
0949 677 799

M Q S medical quality systems, s.r.o.

Cassovar Komplex
1. poschodie, v priestoroch Family Gym
Žriedlová 11, 040 01 Košice

info@mbstkosice.sk
+421 948 02 69 69

Schneider MRC Prešov

Poliklinika Levočská
Levočska 18, 080 01 Prešov

presov@mbst-terapia.sk
www.mbst-terapia.sk
0902 954 915, 0948 823 733

MUDr. Zuzana Zárubová

Jána Hollého 5, 917 00 Trnava

ambulancia@mudrzarubova.sk
0948 384 424

Schneider MRC Liptovský Mikuláš

Poliklinika Liptovský Mikuláš
Jánošíkovo nábrežie 2,
031 01 Liptovský Mikuláš

lmikulas@mbst-terapia.sk
www.mbst-terapia.sk
0948 194 480, 0948 823 732