• info@mbst-terapia.sk

MBST ARTHRO·SPIN·FLEX


MBST TERAPEUTICKÉ lôžko

Najnovší produkt v oblasti terapeutickej technológie je prístroj ARTHRO·SPIN·FLEX s dvoma zdrojmi, ktorý pozostáva z aplikátorov novej generácie, ktoré sú riadené novými vyvinutými komponentmi. Špecialitou nového MBST terapeutického prístroja je okrem vyššej účinnosti tiež elegantný design, intuitívne ovládanie a vyšší komfort pacienta. ARTHRO·SPIN·FLEX je možné prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta. Aj v rámci rozsahu indikácií udáva prístroj ARTHRO·SPIN·FLEX nové trendy a umožňuje šetrné a účinné ošetrenie množstva degeneratívnych ochorení pohybového a oporného aparátu. Za predpokladu predchádzajúcej a podrobnej lekárskej prehliadky a individuálneho poradenstva je možné MBST terapiu prostredníctvom ARTHRO·SPIN·FLEX terapeutického ležadla absolvovať v nižšie uvedených oblastiach.

Prístroj je určený najmä pre liečbu oblasti ramien, chrbta, chrbtice, bedier, kolien, platničiek, svalov, väzov, šliach a otvorených rán

Moderný terapeutický prístroj zodpovedá všetkým aktuálnym EU normám pre medicínske prístroje a je možné ho použiť pri všetkých vekových kategóriách. Vysokú kvalitu našich terapeutických ležadiel ARTHRO·SPIN·FLEX zabezpečujeme aj prostredníctvom bezpečnostno-technických kontrol podľa § 6 nemeckého nariadenia pre prevádzkovanie medicínskych výrobkov (MPBetreibV). Všetky terapeutické ležadlá boli podrobené bezpečnostnej technickej kontrole (STK).


Dôležité upozornenie pre používateľov

MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou je inovatívna terapeutická metóda. Každé použitie alebo odporúčanie terapie sa vykonáva výlučne po diagnostikovaní odborným lekárom. V rámci konzultačného rozhovoru s odborným lekárom príslušnej MBST kliniky vám budú zodpovedané všetky otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastiam. V tejto súvislosti chceme upozorniť na to, že nemôžeme zaručiť, že odporúčaná terapia bude účinná pri každom ošetrovanom pacientovi. MBST terapia v súčasnosti nie je súčasťou katalógu služieb zákonom ustanovených zdravotných poisťovní. Súkromné zdravotné poisťovne, doplnkové poisťovne a profesné združenia, po vykonaní odborných posudkov a po odsúhlasení zo strany ich lekárskej služby, v mnohých prípadoch hradia náklady na ošetrenie úplne alebo čiastočne.

Obsah slúži výlučne na informačné účely. V žiadnom prípade nemá nahradiť lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo ošetrenie a nikdy sa nesmie použiť na svojvoľné začatie, zmenu alebo ukončenie liečby ochorení. V prípade zdravotných otázok alebo ťažkostí sa vždy poraďte s lekárom, ktorému dôverujete alebo lekárom z MBST kvalitatívnej organizácie!