• info@mbst-terapia.sk

História

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI MEDTEC MEDIZINTECHNIK GMBH

Spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH založil Axel Muntermann v roku 1998 v meste Wetzlar. Už pred založením firmy bol úspešne aktívny v oblasti vývoja a výroby komplexných riešení v oblasti kardiológie. Z tohto obdobia pochádzajú prvé patenty, napr. zariadenia na lineárnu rádiovú katétrovú abláciu endomyokardiálneho tkaniva, vysokofrekvenčné ablačné prístroje alebo EKG rekordér na záznam a cyklické ukladanie digitalizovaných EKG signálov. V súčasnosti spoločnosť vlastní 8 národných a viac než 150 medzinárodných patentov. V rámci kontinuálnej výskumnej činnosti a vývoja produktov patenty pribúdajú neustále.

Patentovaná medicínska technika · Výťah z patentových dokumentov

Prostredníctvom vynálezu je možné vykonávať efektívnu terapiu, pričom vynájdené zariadenie cieleným a opakovaným použitím nukleárnej magnetickej rezonancie dosahuje aktiváciu pozitívnych biologických procesov v ošetrovanom biologickom tele. Pritom sa zdá byť pravdepodobné, že vďaka použitej technológii sa podporujú transportné a/alebo metabolické procesy, ktoré majú za následok pozitívny terapeutický účinok. Toto vynájdené zariadenie je založené na myšlienke, že pozitívny účinok ošetrenia je možné docieliť vytváraním opakovaných sekvencií nukleárnej magnetickej rezonancie.


Obzvlášť výhodný a preferovaný konštrukčný tvar vynálezu obsahuje magnet na vytváranie v zásade konštantného magnetického poľa a systém cievok na vytváranie striedavého magnetického poľa umiestnený kolmo na magnetické pole magnetu, pričom pre odborníka je zjavné, že ide o klasické usporiadanie na vykonávanie magnetickej rezonancie. Objavený vynález je ďalej doplnený o riadiacu elektroniku na ovládanie magnetu a systému cievok, ktorú je možné nastaviť tak, že v biologickom tele umiestnenom medzi popísanými magnetmi dochádza k vytváraniu nukleárnej magnetickej rezonancie. K riadiacemu zariadeniu je veľmi výhodným spôsobom priradené zariadenie, prostredníctvom ktorého je možné zadávať parametre alebo intervaly v rámci určitej doby terapie, podľa ktorých vynájdené zariadenie proces nukleárnej magnetickej rezonancie, resp. proces absorpcie nukleárnej magnetickej rezonancie, opakuje.

Svetový líder na trhu v oblasti terapeutickej technológie nukleárnej magnetickej rezonancie

Už od svojho založenia spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH neustále vyvíja MBST terapeutický systém a využitie terapeutickej technológie nukleárnej magnetickej rezonancie ďalej, vďaka čomu sa firma stala lídrom na svetovom trhu.

Člen inovačnej elity nemeckých stredných podnikov

MedTec Medizintechnik GmbH patrí k najinovatívnejším podnikom medzi nemeckými strednými podnikmi. V roku 2016 bol podnik po roku 2014 už druhýkrát ocenený pečaťou TOP 100 Top inovátor medzi nemeckými strednými podnikmi.