• info@mbst-terapia.sk

MBST OSTEO·SYSTEM


MBST terapeutické lôžko

OSTEO·SYSTEM je MBST terapeutické lôžko, ktoré umožňuje pacientom s osteoporózou terapiu celého tela. Slúži na liečbu osteoporózy, metabolických porúch kostí a/alebo zlomenín kostí. Vďaka vývoju špeciálnych prvkov technológie nukleárnej magnetickej rezonancie sa nám podarilo rozšíriť terapeutickú oblasť nukleárnej magnetickej rezonancie na celé telo. Aplikátory nukleárnej magnetickej rezonancie sa nachádzajú v ploche na ležanie a definujú terapeutickú oblasť. Vďaka tomu je možné efektívne ošetrovať osoby takmer každého veku a telesnej stavby. Počas hodinového ošetrenia sa pacient môže pohodlne uvoľniť na terapeutickom ležadle. V priebehu terapeutickej jednotky sa pacient môže voľne pohybovať v terapeutickej oblasti, počúvať hudbu alebo čítať. Mnohí pacienti popisujú pocit príjemného tepla alebo mravenčenia. Narozdiel od liečby artrózy sa terapia osteoporózy vykonáva výlučne po dobu desiatich hodín, pokiaľ možno v rámci po sebe nasledujúcich dní. Za predpokladu predchádzajúcej a podrobnej lekárskej prehliadky a individuálneho poradenstva je možné MBST terapiu prostredníctvom prístroja OSTEO·SYSTEM absolvovať v nižšie uvedených oblastiach. Moderný terapeutický prístroj zodpovedá všetkým aktuálnym EU normám pre medicínske prístroje a je možné ho použiť pri všetkých vekových kategóriách. Vysokú kvalitu našich terapeutických systémov OSTEO·SYSTEM zabezpečujeme aj prostredníctvom bezpečnostno-technických kontrol podľa § 6 nemeckého nariadenia pre prevádzkovanie medicínskych výrobkov. Všetky terapeutické ležadlá boli podrobené bezpečnostnej technickej kontrole (STK). Medicínsky produkt zariadenia 1 podľa nemeckého nariadenia pre prevádzkovanie medicínskych výrobkov.


Dôležité upozornenie pre používateľov

MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou je inovatívna terapeutická metóda. Každé použitie alebo odporúčanie terapie sa vykonáva výlučne po diagnostikovaní odborným lekárom. V rámci konzultačného rozhovoru s odborným lekárom príslušnej MBST kliniky vám budú zodpovedané všetky otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastiam. V tejto súvislosti chceme upozorniť na to, že nemôžeme zaručiť, že odporúčaná terapia bude účinná pri každom ošetrovanom pacientovi. MBST terapia v súčasnosti nie je súčasťou katalógu služieb zákonom ustanovených zdravotných poisťovní. Súkromné zdravotné poisťovne, doplnkové poisťovne a profesné združenia, po vykonaní odborných posudkov a po odsúhlasení zo strany ich lekárskej služby, v mnohých prípadoch hradia náklady na ošetrenie úplne alebo čiastočne.

Obsah slúži výlučne na informačné účely. V žiadnom prípade nemá nahradiť lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo ošetrenie a nikdy sa nesmie použiť na svojvoľné začatie, zmenu alebo ukončenie liečby ochorení. V prípade zdravotných otázok alebo ťažkostí sa vždy poraďte s lekárom, ktorému dôverujete alebo lekárom z MBST kvalitatívnej organizácie!