• info@mbst-terapia.sk

PORADCA PRI ARTRÓZE · OPOTREBOVANIE KĹBOV

PORADCA PRI ARTRÓZE · PRÍČINY · SYMPTÓMY · PROGNÓZA · OŠETRENIE

Artróza (opotrebovanie kĺbov) môže postihnúť každého a negatívne ovplyvňuje každodenný život a kvalitu života pacienta. Je to najčastejšie ochorenie kĺbov a prejavuje sa postupným strácaním chrupavky. V súčasnosti sa artróza označuje za „národné ochorenie“, ktoré nepostihuje iba starších ľudí, ale čoraz častejšie aj mladé ženy a mužov. Ide o pomaly postupujúce ochorenie, ktoré môže s pokračujúcim priebehom ochorenia výrazne ovplyvniť kvalitu života pacienta bolesťami a obmedzením každodenných aktivít. Tieto zrozumiteľné informácie k téme artrózy vám ukážu, ako môže MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou možno aj vám pomôcť opäť viesť aktívny a pokiaľ možno bezbolestný každodenný život.

Artróza · Opotrebovanie kĺbov môže postihnúť každého

Artróza je celosvetovo najrozšírenejšie ochorenie kĺbov a takmer každý cíti v starobe jeho následky. Čoraz častejšie ňou však bývajú postihnutí aj mladí ľudia. Dôležité je vedieť, že artróza nevzniká zo dňa na deň. Opotrebovanie kĺbov je najčastejšie spôsobené degeneráciou chrupavky a môže prebiehať desaťročia. Často bývajú ťažkosti najskôr tak malé, že si ich človek takmer neuvedomuje.

Ako sa prejavuje artróza?

Mnohí pacienti informujú o tom, že v kĺboch postihnutých artrózou pociťujú bolesti pri každej záťaži a každom pohybe. Na začiatku sú typické bolesti na začiatku pohybu a ranné stuhnutie, ktoré sa s pribúdajúcim pohybom zmiernia. Pretrvávajúce bolesti v stave pokoja alebo v noci môžu byť už označené za príznaky artrózy v pokročilom štádiu. Pacienti často vnímajú vŕzganie v kĺboch. Telesná záťaž, ako aj studené a vlhké počasie, môžu bolesti zosilniť. Artróza nevzniká zo dňa na deň. Opotrebovanie kĺbov môže prebiehať roky. Často bývajú ťažkosti najskôr tak malé, že si ich človek takmer neuvedomuje. V pokročilom štádiu ochorenia však každé zaťaženie a každý pohyb spôsobujú silné bolesti.

Ako dochádza ku vzniku artrózy?

Kĺby tvoria pohyblivý spoj kostí. Aby sa predišlo vzájomnému treniu kostí, styčné plochy sú potiahnuté chrupavkovým tkanivom. Toto tkanivo pozostáva z chondrocytov, ako aj mimobunkovej matrice (EZM). Tieto chrupavkové bunky však neregulujú iba tvorbu, ale aj úbytok mimobunkovej matrice.

Poranenia, nesprávne zaťaženie, poruchy metabolizmu chrupavky alebo chybná regulácia pri tvorbe, resp. úbytok EZM, môžu mať za následok poškodenia chrupavky1. V zdravom stave dokážu naše chondrocyty vyrovnávať vzniknuté poškodenia. Keďže však tkanivo chrupavky obsahuje málo ciev a jeho metabolizmus je pomalý, regenerácia prebieha veľmi pomaly. Pri poruchách v tomto procese dochádza k rastúcemu úbytku elasticity a zníženej zaťažiteľnosti kĺbovej chrupavky2 (hyalinná chrupavka). Ak viac nie je možné aktivovať chondrocyty za účelom opravy matrice, chrupavkové tkanivo degeneruje a môže vzniknúť artróza2.

V pokročilých štádiách tak vznikajú plochy kostí bez chrupavky, ktoré o seba drú. To môže spôsobiť veľmi silné bolesti, opuchy alebo obmedzenia pohyblivosti kĺbu. V rámci ďalšieho priebehu ochorenia môže dôjsť k poškodeniu susedných svalov, väzov, šliach a kĺbových puzdier.

Môže byť postihnutý takmer každý kĺb. Najčastejšie sú zasiahnuté kolenné, bedrové, ramenné, prstové a chrbticové kĺby.

ŠTÁDIÁ ARTRÓZY · PRIEBEH · NÁSLEDKY

Ak človek začne pociťovať mierne bolesti v kĺbe, iba veľmi zriedka sa tieto ihneď uvedú do súvislosti s artrózou. Začínajúce ochorenie kĺbu sa možno nepodarí identifikovať a proces ochorenia môže prebiehať ďalej. Pre začiatočné štádia artrózy sú charakteristické bolesti na začiatku pohybu, bolesti pri únave a záťaži, ktoré už môžu prechádzať aj do iných častí tela. V pokročilých štádiách sa pacienti sťažujú na trvalé bolesti, nočné bolesti, stuhnutie, vŕzganie a výrazné obmedzenia pohyblivosti kĺbov. Postupujúce zničenie kĺbovej chrupavky môže mať za následok skostnatenie. Následkom toho sa na postihnutých kĺboch môžu vyskytnúť deformácie, nestabilita a chybná poloha. Krátky prehľad štádií artrózy:

Počiatočné štádium · artróza 1. stupňa

Spúšťačom je často malé poškodenie chrupavky. Až keď sa toto poškodenie rozšíri a na kosti sa vyskytnú prvé zmeny, ktoré sú viditeľné na snímkoch magnetickej rezonancie (MRT), hovoríme o artróze.

Medzištádium · artróza 2. a 3. stupňa

Kĺbová chrupavka stráca elasticitu, stáva sa krehkou a dochádza k poškodeniu chrupavkových buniek. Ojedinele sú už odhalené plochy kosti, ktoré sú pri pohybe vystavené treniu,čo má za následok silné bolesti pri záťaži. Vytvárajú sa ďalšie kostné prírastky (subchondrálna sklerotizácia). Môžu vznikať okrúhle cysty s priemerom až jeden centimeter.

Pokročilé štádium · artróza 4. stupňa

Vytvárajú sa väčšie plochy kosti bez chrupavky (holé chrupavky). Bolesti pri záťaži a v pokoji sú už medzitým často neznesiteľné. Opotrebovanie chrupavky je tak rozsiahle, že viac takmer neexistuje kĺbová medzera. Môžu sa vyskytovať kĺbové efúzie (hydrops articularis) s viditeľnými a hmatateľnými opuchmi, ako aj obmedzená pohyblivosť kĺbu. Následne môže dôjsť k poškodeniu susedných svalov, väzov, šliach a kĺbových puzdier. Následkom zmien na kosti môže kĺb dokonca celkom znehybnieť.

Aktivovaná artróza

Narozdiel od artritídy sú v prípade artrózy kĺby najskôr nie zapálené ale opotrebované. Odreté fragmenty chrupavky a kosti však môžu spôsobiť podráždenie a posuvy náchylné na zápal. Medzi symptómy patrí sčervenanie a prehrievanie, silné bolesti a opuchy. V takom prípade hovoríme o aktivovanej artróze.

Možnosti liečby artrózy

V prípade, že bola identifikovaná artróza, liečba artrózy si často vyžaduje kombináciu rôznych terapií. Mnohé ošetrenia sú iba symptomatické a artrózu nezastavia, iba spomalia jej postup. Vo väčšine prípadov sa používa kombinácia infúzií alebo striekačiek s liekmi proti bolesti, kyselinou hyalurónovou a / alebo liečivami s fyzioterapeutickými opatreniami, ktorá ma za cieľ zmierniť ťažkosti. Samotná artróza však aj naďalej postupuje. Na konci môže byť dokonca potrebný chirurgický zákrok, pri ktorom sa opotrebovaný kĺb nahradí umelým.

Riziko pri náhrade kĺbu · Úplné endoprotézy · TEP

Každý rok sa v Nemecku voperuje viac než 400 000 kolenných a bedrových kĺbov3, z ktorých si tisícky vyžadujú ďalšie operatívne zákroky, pretože sa vyskytli komplikácie, ako napr. infekcie, trombózy, embólie, poškodenia nervov, fraktúry, kalcifikácia alebo uvoľnenie protézy. Neoperatívna MBST terapia má za cieľ zachovanie pôvodného kĺbu a ide úplne inou cestou. Orientuje sa na úbytok chrupavky a tým hlavnú príčinu artrózy.

MBST TERAPIA ZNAMENÁ: ŽIADNE LIEKY · ŽIADNE STRIEKAČKY · ŽIADNA OPERÁCIA

MBST terapia má úplne iný prístup. Často je možné počuť názor, že chrupavku nie je možné regenerovať, avšak už v roku 1998 bolo v rámci štúdie na Nemeckej športovej vysokej škole v Kolíne a na Univerzitnej klinike Großhadern v Mníchove preukázané, že MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou spôsobila pri chrupavkových štruktúrach in vivo pozitívne prispôsobenie v hrúbke, objeme a ploche chrupavky a to prostredníctvom aktivácie neporušených, resp. čiastočne funkčných chrupavkových buniek.

MBST terapia sa teda vydáva úplne inou cestou a má za cieľ dosiahnuť prírastok v rámci chrupavkových štruktúr. Po ošetrení sú viditeľné výrazné regeneratívne procesy chrupavkových štruktúr, čo sa kryje s údajmi pacientov, ktorí hovoria o veľmi rýchlom zmiernení bolesti. MBST terapia tak umožňuje nekomplikované, trvalo udržateľné ošetrenie artrózy, ktoré lieči príčinu ochorenia a nemá vedľajšie účinky.