• info@mbst-terapia.sk

PORADCA PRI ÚRAZOVÝCH ZRANENIACH

PORADCA PRI ŠPORTOVÝCH ZRANENIACH · DEFINÍCIA, PRÍČINY, SYMPTÓMY, OŠETRENIE

Šport má mnoho pozitívnych účinkov na zdravie a môže podstatne prispieť k zachovaniu telesnej výkonnosti aj vo vyššom veku. Mnoho zdravotných a pohybových obmedzení súvisí nielen s procesom starnutia, ale tiež s nedostatkom pohybu.

No športové zranenia alebo úrazy sa stanú rýchlejšie, než sa človek nazdá.

Každoročne sa pri športe zrania milióny Nemcov, ktorí musia byť následne ošetrení. Následkami sú poškodené koleno, pretrhnutia väzov, prolaps medzistavcových platničiek, bolesti chrbta alebo ešte horšie následky. Dokonca pri školskom športe dochádza k čoraz väčšiemu počtu vážnych zranení. Zasiahnuté bývajú často kĺby, predovšetkým bedrové, kolenné, priehlavkové a ramenné kĺby. Stav pacientov si po prvom akútnom ošetrení a liečbe následne v mnohých prípadoch vyžaduje ďalšiu intenzívnu terapiu alebo rozsiahle rehabilitačné opatrenia. Aby bolo možné po prvom ošetrení dosiahnuť rýchle obnovenie telesných funkcií a aby cesta za zlepšením stavu prebiehala hladko, je rozhodujúca forma zvolenej terapie.

Fit a aktívny v každom veku

Výsledky štúdií dokazujú, že aktívni 60-roční ľudia majú rovnakú výdrž ako neaktívny 20- až 30-roční ľudia.1 Už malá miera športu má pozitívny vplyv na zdravie a môže pomôcť zlepšiť, resp. stabilizovať zdravie.

Čo robiť, ak šport spôsobuje ochorenie?

Rastúci počet rekreačných športovcov a zvyšovanie požiadaviek vo vrcholovom športe spôsobil aj rast počtu a stupňov závažnosti športových zranení. Následky často obmedzujú nielen športové aktivity, ale tiež v mnohých prípadoch pracovný a súkromný život.

Športové zranenia

Ako športové zranenia sa označujú traumatické zranenia, ktoré športovec utrpel v rámci tréningu alebo súťaže a ktoré si vyžadujú náklady na ošetrenie alebo dokonca výpadok z tréningového procesu a súťažných jednotiek. Najčastejšími zraneniami sú poranenia svalov, väzov a šliach, narazenia, krvné podliatiny, zlomeniny, distorzie, odreniny kože a natiahnutia.

Dlhodobé následky

Menšie zranenia sa často podceňujú. Keď symptómy ustúpia, postihnuté oblasti sú často priskoro a príliš zaťažované. Následne sa môžu objaviť mnohé chronické ochorenia, ktoré majú za následok dlhé výpadky z tréningu a súťaží. Takto vzniknuté trvalé poškodenia môžu veľmi ovplyvniť nielen športovú aktivitu ale aj kvalitu života. V prípade profesionálnych športovcov je možno ohrozená dokonca celá kariéra.

MBST terapia v profesionálnom športe

Telesná výkonnosť profesionálneho športovca je jeho kapitál a aj pre športové kluby má výnimočný význam. V najvyšších nemeckých športových ligách mužov (futbal, basketbal, ľadový hokej, hádzaná) sa v sezóne 2014/2015 zranilo minimálne raz ročne približne 80 % nasadených hráčov. Z toho vyplýva 75 000 dní výpadku. Štatisticky tak hráči vo svojich kluboch chýbali následkom zranenia viac než 200 rokov.2 Čoraz viac lekárov sa preto dnes spolieha na MBST terapiu.