• info@mbst-terapia.sk

PORADCA PRI HOJENÍ RÁN

PORADCA PRI HOJENÍ RÁN

Rany

Zdravý organizmus je schopný uzatvoriť rany, tj. defekty tkaniva, prostredníctvom procesu hojenia. Stále viac ľudí však trpí chronickými ranami, ktoré sa nechcú zahojiť. Popri silných bolestí narastá aj nebezpečenstvo infekcie, čo za bežného dňa vedie k prekážkam, ktoré sú pre postihnutú osobu veľmi obmedzujúce.

Fyziologie rán

Rana si od tela žiada rad komplexných procesov. Proces hojenia rán začína bezprostredne po zranení. Zvyšné bunky alebo nekrotické tkanivo sú odstránené napr. prostredníctvom makrofágov, ktoré okolo seba stimulujú tvorbu fibroblastov, ktoré do okolia odovzdávajú kolagén, aby sa rana zahojila.

Fáze hojení

Bežné hojenie prebieha v troch dynamických fázach, ktoré sa časovo prekrývajú a nemožno ich od seba oddeliť:

Exsudačná fáza, resp. fáza čistenie · 0.-5. deň

Táto imflamatorní fáza slúži na odstránenie zvyškov tkaniva a vyčistenie rany

Granulačná fáza · 5.-21. deň

V tejto fáze sa tvorí nová tkanivo, aby zaplnila ranu. Dôležité sú tu fibroblasty

Epitelizačná fáza · 21.-60. deň

Rana sa zatvára. Pritom dochádza k zosilnenej tvorbe kolagénových vlákien

Hojenie rán

Zdravé telo sa pokúša čo možno najrýchlejšie opraviť ranu, v ktorej nahrádza zničené tkanivo novým tkanivom. Ak dôjde k poruche hojenia, môžu byť prirodzené hojivé procesy zhoršené alebo prerušené. Ak sa hojivé procesy automaticky nespustí alebo sú rušené, môže to napr. viesť k chronickým bolestiam, pohybovým obmedzením alebo tiež k trvalému poškodeniu nervov.

Chronické rany

Ak nevykazuje rana po ôsmich až dvnácti mesiacoch, žiadnu tendenciu hojenia, jedná sa práve o ranu chronickú. Ak sú príčinou obehové poruchy, ako napr. u vredu predkolenia, môžu rany preniknúť viacerými vrstvami kože a dospieť až ku kosti.

Princíp účinku MBST terapie

MBST-Terapia sa zakladá na fyzikálnom princípe magnetickej rezonancie, pri ktorej jadra vodíka najprv prijmú energiu a následne ju odvezdají do okolitého tkaniva. Vedecké poznatky poukazujú na to, že MBST magneticko-rezonančná technológia stimuluje rôzne biofyzikálne procesy a vyvoláva protizápalové a analgetické účinky. Poškodené bunky sú ovplyvnené takým spôsobom, že môžu byť spustené prirodzené regeneratívnu procesy.

Cieľom MBST magneticko-rezonančná terapia je aktívne ovplyvniť narušené regeneratívne hojivé procesy a efektívne podporiť hojenie rán.

MBST - mechanizmus účinku hojenie rán

  • Ovplyvňuje fukcii buniek v zápalovom stave
  • Ovplyvňuje aktivitu proteínkinázy a zmenu profilu bielkoviny v kožných fibroblastoch
  • Vedie k signifikantnému nárastu rozpustného kolagénu v medzibunkovej hmote
  • Vedie k úbytku málorozpustného a nerozpustného kolagénu v medzibunkovej hmote
  • Obohacuje bunkovú hmotu rozpustnými glykosaminoglykánová
  • Ovlivňuje, resp. reguluje hypoxické procesy a signální dráhy citlivé na kyslík
  • Dokáže spustiť posun, resp. prispôsobenie biologických hodín v bunkách fibroblastov
  • Dokáže upraviť frekvenciu oxidovaných vnútrobunkových reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v časovom a trvalo závislom režime
  • Stimuluje migráciu makrofágov, ako aj delenie a migráciu endoteliálnych buniek
  • Veľmi významne znižuje subjektívne vnímanú intenzitu bolesti, ako aj zásadne znižuje jej frekvenciu