• info@mbst-terapia.sk

PORADCA PRI POŠKODENÍ MEDZISTAVCOVÝCH PLATNIČIEK

PORADCA PRI POŠKODENÍ MEDZISTAVCOVÝCH PLATNIČIEK

Ochorenia chrbtice · Bolesti chrbta

Ochorenia chrbtice a bolesti chrbta patria v súčasnosti k najčastejším ochoreniam v rámci dospelej populácie. Vyskytujú sa čoraz častejšie aj u detí a mladistvých. Prí­ činou sú často degeneratívne procesy medzistavcových platničiek alebo stavcov, ktoré sa ešte viac zhoršujú v dôsledku nezdravého životného štýlu.

Naše medzistavcové platničky

Naša chrbtica sa skladá zo stavcov, medzistavcových platničiek a oko­ litých svalov, väzov, ciev a nervov. Zdravé medzistavcové platničky plnia funkciu tlmičov nárazov chrbtice a umožňujú jej flexibil­ nú a bezbolestnú pohyblivosť. Skladajú sa z mäkkého rôsolo­ Následky Prolaps medzistavcových platničiek sa vyskytuje najčas­ tejšie v oblasti driekovej a krčnej chrbtice. Vznikajú silné vystreľujúce bolesti, pocit mravenčenia, pocit tŕpnutia, poruchy motoriky až po prejavy ochrnutia, ako aj v ojedi­ nelých prípadoch poruchy funkcie močového mechúra a čriev.

Ako dochádza k degenerácii chrupavky?

Zdravá chrupavka sa obnovuje neustále, aby sa kompenzovali poškodenia na vláknovom kruhu. V prípade, že je narušená schop­ nosť samoregenerácie, napr. násedkom narušeného bunkového metabolizmu, môže to mať za následok priebežné odbúravanie chrupavkového tkaniva (degeneráciu).
V prípade, že sa takto degeneráciou porušený chrupav­ kový krúžok pretrhne, do chrbticového kanálu prenikne rôsol, ktorý potom tlačí na nervy. Tento bolestivý pro­ laps medzistavcových platničiek postihuje len v Nemec­ ku ročne cca jeden milión ľudí.

Následky

Prolaps medzistavcových platničiek sa vyskytuje najčas­ tejšie v oblasti driekovej a krčnej chrbtice. Vznikajú silné vystreľujúce bolesti, pocit mravenčenia, pocit tŕpnutia, poruchy motoriky až po prejavy ochrnutia, ako aj v ojedi­ nelých prípadoch poruchy funkcie močového mechúra a čriev.

Terapeutické možnosti

Súčasné terapeutické prístupy sa zameriavajú predovšetkým na zmierňovanie bolesti. Lieky proti bolesti a protizápalové lieky sa podávajú infúziou alebo strie­ kačkou a kombinujú sa s fyziote­ rapiou. Pri veľmi silných boles­ tiach sa často podávajú aj vysoké dávky prípravkov s kortizonom. Ak sa bolesti chrbta zmenia na chronické, často sa ako jediné východisko javí opera­ tívny zákrok.
Tieto terapeutické prístupy so sebou čiastočne prinášajú silné vedľajšie účinky, ďalšej degene­ rácii chrupavky však nedokážu zabrániť.

MBST terapia pri poškodeniach chrbtice

MBST terapia sa vydáva úplne inou cestou a okrem zmier­ ňovania bolesti sa zameriava na odbúravanie chrupavky a tým na príčinu poškodenia chrbtice. V prípade, že chrupavkovým bunkám medzistavcových platničiek chýba energia alebo majú narušený bunkový metabolizmus, ne­ dokážu telu vlastné opravné mechanizmy ďalej fungovať. Presne na túto oblasť sa zameriava terapeuticky využíva­ ná MBST technológia nukleárnej magnetickej rezonancie.